Bewuste beleggers

Steeds vaker kiezen beleggers voor investeren in duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Tegelijk vragen ze zich af:

  •  Welke impact heeft mijn belegging?
  •  Welke keuzes maakt mijn vermogensbeheerder?
  •  Kiest die alleen voor bedrijven die minder CO2 uitstoten?
  •  Of kijkt hij ook naar het aantal mensen die waardig en eerlijk betaald werk krijgen?
  •  Lukt het om extra kinderen naar school te krijgen?

Stan&Wende gebruikt hiervoor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

17 doelen

Met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zet de VN een stip op de horizon voor het aanpakken van wereldwijde problemen. Zoals armoede, de klimaatcrisis, gezondheidszorg en onderwijs. Nog te veel mensen hebben geen toegang tot een dokter, leven onder het bestaansminimum en kunnen daardoor hun kinderen niet naar school sturen. Tegelijkertijd bedreigt klimaatverandering het leven voor iedereen op aarde. In 2030 moeten alle doelen bijdragen aan een betere wereld.

De 17 ontwikkelingsdoelen van de VN.

Wereldwijde standaard

Omdat alle landen zich achter de VN-doelen hebben geschaard, hopen we dat de doelen ook uitgroeien tot de wereldwijde standaard voor bewust beleggen. Bedrijven en organisaties kunnen dan op dezelfde manier duidelijk maken hoe zij bijdragen aan de doelen. Zodat het leveren van een waardevolle bijdrage ook concreet meetbaar wordt.

Remedie tegen greenwashing

Ook voor beleggers zijn meetbare resultaten belangrijk. Het voorkomt dat bedrijven zich milieubewust voordoen, maar ondertussen helemaal niet zo 'groen' bezig zijn. Zulke 'greenwashing' komt helaas nog vaak voor. Een goede remedie is te kijken naar wat beleggingsfondsen in de praktijk doen.
En dat hebben wij dus gedaan: alle beleggingsfondsen in onze portefeuilles hebben ons aangegeven aan welke SDG-doelen zij concreet bijdragen.
Hieronder zie je de uitkomsten.


 

Doorlichten portefeuille

Bij Stan&Wende lichten we ieder jaar onze beleggingsportefeuilles door. De focus ligt nu op vier specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen:

  •  Doel 1: geen armoede
  •  Doel 6: schoon water en sanitair
  •  Doel 7: betaalbare en duurzame energie
  •  Doel 13: klimaatactie
 Doel 1: geen armoede
 Doel 6: schoon water en sanitair
 Doel 7: betaalbare en duurzame energie
 Doel 13: klimaatactie

Voorbeeld: Kiezen voor schoon water...

Zo hebben we bijvoorbeeld een bewuste keuze gemaakt om te beleggen in RobecoSAM Sustainable Water. Dit fonds draagt bij aan schoon water en sanitair voor iedereen (doel 6). Het fonds investeert in bedrijven die met oplossingen komen voor betere toegang tot gezond water. Bijvoorbeeld door het testen van water en beheer van afvalwater. Net als 'gewone' fondsen spreidt RobecoSAM de investeringen over regio's en sectoren.

...Is kiezen voor méér

Het mooie is dat 1 bewuste keuze, een positief effect heeft op meer ontwikkelingsdoelen. Zo zorgt schoon drinkwater voor een betere gezondheid (doel 3), waardoor minder mensen ziek worden of zelfs overlijden door de gevolgen van diarree. En daardoor hoeven ook kinderen school niet te verzuimen. En dat draagt allemaal weer bij aan het beëindigen van armoede (doel 1).

Richting aan de toekomst

Zo geven de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN richting aan een duurzame toekomst. Een toekomst die ook zorgt voor financieel rendement. Denk alleen al aan de investeringen die nu worden gedaan in schone energie om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden. Maar naast een goed rendement zien bewuste beleggers op onze website ook direct hoeveel uitstoot aan broeikasgas ze met hun geld besparen. En daar hebben we allemaal profijt van.

Heb je nog meer vragen? Kijk op de pagina met alle veelgestelde vragen of je vraag erbij staat.
En zo niet: neem gewoon even contact met ons op!