Raad van advies

Twee keer per jaar presenteren wij onze plannen voor de komende zes maanden. Staan we stil bij waar we nu staan, geven we een doorkijk voor de langere termijn en bespreken wij concrete uitdagingen van dat moment. De leden van de raad stellen vragen en confronteren ons met eerder gemaakte keuzes. Ze kunnen ons een spiegel voorhouden. Ze hebben immers zelf fouten gemaakt en daarvan geleerd. Ze weten dus waar problemen kunnen zitten. En nog belangrijker: ze weten waar de kansen liggen die wij zelf nog niet gezien hebben. Wij houden de zaag graag scherp.

Naast confrontatie levert een bijeenkomst veel inspiratie op. De Raad voegt dingen toe, prikkelt om eens anders naar zaken te kijken. Externe ogen confronteren en inspireren. Stan&Wende zal hierdoor op langere termijn succesvoller zijn.

Advies nodig? Neem contact met ons op

 

Maurits Groen
Maurits Groen

Maurits Groen fungeert graag als inspirator, motivator, netwerker en initiator van diverse duurzame coalities. Hij is spreker, dagvoorzitter en veelzijdig schrijver. Haalde tot viermaal toe Al Gore naar Nederland (2006, 2008, 2010 en 2011) . Hij initieerde/ organiseerde vier filmpremières (An Inconvient Truth, 2006; The 11th Hour, 2007;  The Age of Stupid, 2009; Silent Snow, 2011), waarvan drie in het Amsterdamse Tuschinkski.

In 2009 nam hij samen met Camille van Gestel het succesvolle initiatief tot het volledig klimaatneutraal maken van het FIFA WK-voetbal 2010 in Zuid-Afrika door miljoenen gloeilampen te vervangen door LED verlichting.

In 2010 organiseerde hij de Klimaattrein, die later met de NL delegatie naar de ‘Kyoto-onderhandelingen’ in Kopenhagen reed. In 2011 was hij mede-oprichter van drie nieuwe duurzame bedrijven: Do The Bright Thing, Greenem en WakaWaka. Deze lamp (de wakawaka genaamd) wordt inmiddels ook door hulporganisaties ingezet als noodverlichting in crisisgebieden.

Hij ontving in 2010 voor zijn verdiensten het 'Duurzame lintje' uit handen van de minister van VROM. Groen staat al jaren hoog in de Duurzame 100 van het dagblad Trouw: in 2015 bereikte hij de eerste plaats.

 

Suze Gehem
Suze Gehem

Is mede-oprichter/directeur van De Groene Grachten en voorzitter van Rooftop Revolution. Ze richtte De Groene Grachten op samen met Wubbo Ockels, met de missie: “Als een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het overal!”. Haar eerste project was het succesvol verduurzamen van een rij van zes grachtenpanden. Inmiddels werkt haar team aan het verduurzamen van historische panden in het hele land, waaronder forten, kerken, musea, theaters, boerderijen en woningen. In de afgelopen jaren werden honderden projecten van duurzaam advies of uitvoerbegeleiding voorzien, zoals de aardgasvrije studentenvereniging L.A.N.X., waar inmiddels wordt verwarmd met warmtepompen en de restwarmte van de bierkoeling. Ook werkt ze met haar team aan een gebiedsgerichte studie naar het verduurzamen van de Zaanse Schans. Met Stichting Rooftop Revolution ontketent Suze met tal van partijen een ware dak-revolutie om daarmee nieuwe natuurgebieden terug te brengen in de stad. In 2015 ontving Suze de Duurzame Bouwvrouw Award, in 2016 en 2017 werd ze opgenomen in de Duurzame 100 van Trouw en in 2017 en 2018 staat ze in de ABN AMRO Duurzame 50.

Anton Busselman
Anton Busselman

Anton Busselman is een van de ‘founding fathers’ van het Luzac College. Hij heeft 30 jaar als CEO van deze zeer succesvolle particuliere onderwijsinstelling leiding gegeven aan een spectaculaire onderwijsvernieuwing in Nederland. In de visie van Busselman zal onderwijs een zeer belangrijke rol spelen bij de oplossing van het klimaatprobleem. Dat wordt ondersteund door het project “Drawdown” waarin zo’n beetje alle wetenschappelijke oplossingen voor ons klimaatprobleem op een rij worden gezet. In dit project (als boek door Maurits Groen uitgegeven) wordt onderwijs als belangrijke factor aangehaald om echte veranderingen te bewerkstelligen bijv. onderwijs als causale factor om de CO2 uitstoot terug te dringen.
En dan zijn visie op vermogen als gamechanger.
Er is op dit moment een enorme hoeveelheid geld in de markt, geld dat ons de mogelijkheid kan bieden om cruciale keuzes te maken. Net als onderwijs is geld een middel om de toekomst een andere wending te geven. Een richting waar wij voor kunnen kiezen. Wij moeten niet wachten op een antwoord uit de politiek of een speelbal worden van de internationale betrekkingen.
Beleggen wordt een instrument waarbij wij onze keuzes zichtbaar maken. Ons geld wordt zichtbaar geoormerkt op de bedrijvenmarkt die duurzaam en circulair werken. Het bepaalt waar wij als verantwoordelijke mensen ons geld in investeren.
Stan en Wende is naar zijn mening een verantwoorde keuze en hij is er trots op dit nog jonge initiatief actief te ondersteunen. Het uitgangspunt van Stan en Wende van duurzaam beleggen is People, Planet en Profit dat geeft richting en hoop. Het is de ‘leverage’ naar een betere toekomst. Wij kunnen zelf bepalen welke middelen hoe aangewend worden. Wij staan niet machteloos wij zijn geen onderdeel van een doemscenario maar wij hebben een gezonde toekomst in handen “follow the future”