Samenwerking financieel planner

De financieel planner stelt een plan op voor zijn/haar klant om de financiële wensen en doelen voor een bepaalde periode te realiseren. Daarbij wordt onder andere gelet op oudedagsvoorzieningen, belastingen, huwelijksvermogens & erfrecht, inkomensvoorzieningen en beleggen. Veel financieel planners voelen zich minder senang en geven geen advies over beleggen en vermogen. Vermogensplanning is in onze ogen een wezenlijk onderdeel van bredere financiële planning.

Hoe kan het vermogen van de klant ingebed worden in een degelijk toekomstgericht financieel plan?

Neem contact op