Samenwerking hypotheekadviseur

De hypotheekadviseur is een belangrijke spil bij de financiering van de woning. Daarbij moet hij of zij met veel dingen rekening houden: Wat gebeurt er bij overlijden? Hoe zijn de zaken geregeld bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? En hoe ziet de situatie bij pensionering eruit?

Veel hypotheekadviseurs brengen goed de vermogens- en pensioensituatie in beeld, maar vinden het binnen hun praktijk lastig of niet passen om hier concreet invulling aan te geven. Vermogensplanning is in onze ogen een wezenlijk onderdeel van het hypotheekadvies en bredere financiële planning.

Hoe kun je vanuit een gedegen hypotheekadvies de klant verder helpen en ontzorgen met de nodige vermogens- en pensioenopbouw?

Neem contact op