Samenwerking notaris

De notaris kan klanten de weg wijzen na het aanvaarden van een erfenis en ook bij het opstellen van een testament komen vermogenszaken aan bod. Te denken valt aan overdracht van vermogen als een van de partners wordt uitgekocht, schenkingen aan goede doelen, zelfs prijswinnaars enz.

Is de klant gerust over zijn huidige situatie?

Neem contact op