Lage kosten

Ons kostenbeleid is volledig transparant. Wij vertellen vooraf wat klanten kunnen verwachten. Onze vergoeding behoort tot de laagste in Nederland. Hoe we dat bereiken? Door efficiënt te werken, kostenbewust te zijn en minder marge te accepteren.

De kosten bestaan uit drie componenten: beheerkosten Stan&Wende, servicekosten van het fondsenplatform en fondskosten.

De vermelde rendementen van Stan&Wende zijn na aftrek van alle kosten.

 

beheerkosten Stan&Wende
Tot € 300.000 0,55%
Tot € 600.000 0,45%
Boven € 600.000 0,35%

De jaarlijkse vaste kosten bedragen € 20 per rekening

 

servicekosten Fondsenplatform
percentage over beheerd vermogen 0,30%
 
fondskosten

Beleggingsfondsen brengen kosten in rekening, dit noemen we fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend met de rendementen van de fondsen. De onderstaande kosten worden dus niet nogmaals in rekening gebracht.

Defensief 0,86%
Neutraal 0,83%
Offensief 0,80%
 
rekenvoorbeeld

De jaarlijkse kosten bij een bedrag van 100.000 euro, belegd in een neutrale portefeuille:

Beheerkosten Stan&Wende € 550,00 + € 20 0,57%
Servicekosten Fondsenplatform € 300,00 0,30%
Fondskosten * € 830,00 0,83%
     
Totaal € 1.700,00 1,70%

* : de fondskosten zijn dus al verrekend in het rendement en worden hier alleen voor de volledigheid vermeld. De feitelijke kosten die wij je in rekening brengen zijn dus onze beheervergoeding en de servicekosten, in dit voorbeeld € 880,00.
 

De eenmalige administratievergoeding bij het openen van een rekening is € 90.

 

bereken je rendement